Thần Chú Thu Hút Tiền Bạc - Hoàng Thần Tài Tâm Chú (Tiếng Phạn) - Peto

Share
HTML-code
 • Published: 05 November 2018
 • ☞ Subscribe để xem nhiều video hơn https://www.youtube.com/user/ZingMp3Official?sub_confirmation=1

  ☞ Xem Thêm Các Playlist Tuyển Tập Ở Đây
  ▶ https://www.youtube.com/playlist?list=PL18ydGudVEHXDlOiiRmN4bBaZXFEE9njF
  ▶ https://www.youtube.com/playlist?list=PL18ydGudVEHUL92zbOwucpa0z6lE9Ch_h

  ☞ Đừng Quên LIKE, SUBSCRIBE và SHARE Ủng Hộ ZING MP3 Nha

  ▶ Zing Mp3 Official FB: https://www.facebook.com/zingmp3
  ▶ Google Plus Official: https://plus.google.com/+zingmp3/posts

  ☀Playlist Bài Hát☀
  ────────────────────────────────

  ────────────────────────────────

  ☞ Chúc Các Bạn Nghe Nhạc Vui Vẻ
 • Video Clips Video Clips

Comments • 49

 • Tiểu Ca
  Tiểu Ca  2 days back

  Om Jambhala Jalendraya Svaha

  • hoang tran hoang
   hoang tran hoang  2 weeks back

   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha
   Om Jambhala Jalendraya Svaha

   • Hai Van
    Hai Van  2 weeks back

    Em xin chân thành cảm ơn đến chương trình đã làm nên những ban nhạc hay và đầy ý nghĩa này

    • Tu Pham
     Tu Pham  3 weeks back

     Tôi muốn tải hoàng thần thần tài sao k được

     • Linh Phạm
      Linh Phạm  1 months back

      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha
      Om Zambala Chazen Ta Za Soa Ha

      • Nhạc Thiền Tĩnh Tâm .【纯正的佛教音乐 】

       OM, ZAM BA LA, TRA LEN TA YA, SO HA...

       • 賴雲卿
        賴雲卿  1 months back

        感謝分享,原帶上的男音是?好聽莊嚴。

        • Phuc Cao
         Phuc Cao  2 months back

         Ôm jambhala jalendraya syaha....nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm bạch y quán thế âm bồ tát ma ha tát..nam mô ngủ bộ thần tài..nam mô hoàng thần tài... Con xin cầu nguyện có tài lộc, có đồng ngân để con vượt qua nạn khó này, để con được an cư lập nghiệp, con xin tạ lễ ơn ngài.... A Di Đà Phật

         • tri Nguyen
          tri Nguyen  2 months back

          Bạn có tiền rồi phóng sanh được công Đức sức khỏe

          • Thanh Trieu
           Thanh Trieu  2 months back

           The Best...…# 1

           • huong pham
            huong pham  2 months back

            NAM A DI ĐÀ PHẬT /NAM MÔ PHẬT,,NAM MÔ PHÁP,,NAM MÔ TĂNG ,,NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ,

            • Thanh Trieu
             Thanh Trieu  3 months back

             The Best...…# 1

             • Tươi Nguyễn
              Tươi Nguyễn  3 months back

              Nam mô adidaphat
              Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
              Nam mô phổ nhãn bồ tát ma ha tát
              Nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát
              Nam mô đương lai hạ sanh di lặc tôn phật

              • Thanh Trieu
               Thanh Trieu  3 months back

               The best.....# 1

               • Thanh Trieu
                Thanh Trieu  4 months back

                The Best....# 1

                • Ne Ta
                 Ne Ta  4 months back

                 Mô Phật
                 A Mi Đà phập
                 A Mi Đà phập
                 A Mi Đà phập

                 • Hanh Nguyen
                  Hanh Nguyen  5 months back

                  Tiền vô như nủớc

                  • thanh huyen dang
                   thanh huyen dang  5 months back

                   Nam Mo ADIDAPHAT 🙏❤️🙏🎧🎧 that hanh phuc tuyệt voi that VI DIEU Thanks 🙏❤️🙏 - Vo luong Quang - Vo luong Tho - Vo luong Cong Duc 🙏❤️🙏

                   • Thanhthao0709 Nguyễn
                    Thanhthao0709 Nguyễn  5 months back

                    Nam mo adi da phat .con lê thi thu thái con hang ngay xam hoi duc phat .

                    • Nguyễn Thị Hương
                     Nguyễn Thị Hương  6 months back

                     Hay

                     • Dao Nguyen
                      Dao Nguyen  6 months back

                      Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat. Nam mo a di da phat.

                      • Thiên Như Ngọc
                       Thiên Như Ngọc  10 months back

                       Thần chú này linh nghiệm thật đấy ai có duyên thì nên nghe bảy ba hai mốt ngày liên tục. Kỳ thật đáng kính

                       • lời của gió
                        lời của gió  7 days back

                        Vo Man có thực mới vực được đạo .

                       • Phạm Bích Hằng
                        Phạm Bích Hằng  4 weeks back

                        Linh nghiệm như nào, bạn có thể chia sẻ với mn dc ko ạ!

                       • Phu Phan
                        Phu Phan  4 months back

                        @tùng Dương Chân thành cảm ơn Bạn !

                       • tùng Dương
                        tùng Dương  4 months back

                        @Phu Phan nhưng bạn đừng cầu tài lộc hãy cầu sức khỏe thôi cứ gắng sống hết kiếp này nhé vì thế giới này là ta bà thế giới nên chẳng cầu gì cả có sức khỏe là quý rồi

                      • Du Điêu Thị
                       Du Điêu Thị  1 years back

                       Ý nghĩa bài nầy là gì ạ bạn ơi

                       • Du Điêu Thị
                        Du Điêu Thị  5 months back

                        Cảm ơn bạn nhìu ạ

                       • Vo Man
                        Vo Man  6 months back

                        Du Điêu Thị. Câu chú thì ko có ý nghĩa, chỉ có mục đích thành tựu

                      • ame hero
                       ame hero  1 years back

                       df

                       • Thi Hong Loan Nguyen
                        Thi Hong Loan Nguyen  2 months back

                        A di đà phật A di đà phật A di đà phật

                       • Chan Duong
                        Chan Duong  4 months back

                        Nam Mô A Di Đà Phật
                        Nam Mô A Di Đà Phật
                        Nam Mô A Di Đà Phật
                        Nam Mô A Di Đà Phật

                      • boyzone119
                       boyzone119  1 years back

                       Chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu..

                       • di linh
                        di linh  1 years back

                        ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

                        • di linh
                         di linh  1 years back

                         hay quá ạ!

                         • ninh ninh
                          ninh ninh  1 years back

                          Rất cảm ơn!

                          • ninh ninh
                           ninh ninh  1 years back

                           Hay quá!

                           • GIÓ TV
                            GIÓ TV  1 years back

                            làm giàu k khó :)
                            cả nhà ai yêu thể loại nhạc lồng phim, nhạc trẻ ghé ủng hộ gió nha cam kết không làm mn thất vọng.

                            • Phu Phan
                             Phu Phan  6 months back

                             Công đức vô lượng. Rất kính ngưỡng. Xin cảm ơn video.

                            • Duy Nguyen
                             Duy Nguyen  10 months back

                             Làm nghèo ze ot ấy mà

                           • hải dương cơ trưởng

                            Add nghĩa của bản nhạc này là j f

                            • Nguyên Bình
                             Nguyên Bình  1 years back

                             Đầu <3